Нова Наредба за укрепване на товарите в автомобилния транспорт

Нова Наредба за укрепване на товарите в автомобилния транспорт

Осигуряването на товарите е от съществено значение за постигане на по-безопасен товарен автомобилен транспорт. По данни на Европейската комисия до 25% от инцидентите, свързани с товарни автомобили, се дължат на неправилни действия за обезопасяване на товарите.

Едва на 26 февруари 2018г. Министреството на транспорта информационните технологии и съобщенията публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за укрепване на превозваните товари. Причината това да се случи не се крие в намерението на министерството да се грижи за пътната безопасност, а по-скоро в съществуващата открита процедура за нарушение № 2017/0299 за това, че Република България не е въвела в срок изискванията на Директива 2014/47/ЕС.

Експерти от ТРАНСАРЕНА и сдружението за професионално обучение в транспорта - СПОАТ предоставиха становище по темата на вниманието на министър Ивайло Московски. Предвид това, че е много вероятно процедурата да бъде нарушена и нашето становище да не бъде официално публикувано от страна на министреството на транспорта, ние го обявяваме на нашата страница.

Въпреки всики проблеми около този въпрос, редно е да отбележим желанието на МТ все пак да има официален нормативен документи и по този въпрос.

Отчитайки важността на проблема, както и многобройните глоби, налагани на българските професионални водачи от страна на европейските контролни органи, ТРАНСАРЕНА предлага специализиран модул за обучение за правилно укрепване и обезопасяване на товарите. В допълнение предоставяме и нашето печатно издание по тази тема.Същото можете да закупите от нашия онлайн магазин.

СТАНОВИЩЕ.pdf