Месечна програма

юли
2018
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
02 03 Обучение за превоз на опасни товари 04 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 05 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 06 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 07 08
09 10 11 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 12 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 13 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 14 15
16 17 Обучение за превоз на опасни товари 18 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 19 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 20 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 21 22
23 24 Обучение за превоз на опасни товари 25 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 26 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 27 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 28 29
30 Обучение за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители транспортна дейност 31